NHÂN VIÊN KINH DOANH/SALE TOURNHÂN VIÊN KINH DOANH/SALE TOUR
Do nhu cầu mở rộng và phát triển để đáp ứng cho công việc. Công ty cần tuyển nhân viên cho các vị trí sau: